SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Zuzana Komínková

Ceník dražeb

K stanovení výše a způsobu určení odměny exekutora za provedení dražby a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti s provedením dražby se použije obdobně zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ve znění pozdějších změn.

Odměna exekutora vychází ze stejných principů jako u komerčního dražebníka a platí zde omezení její výše, je-li navrhovatelem správce konkursní podstaty. V tomto případě výše odměny nesmí překročit 10 % z ceny dosažené vydražením, nejvýše však 1 000 000 Kč zvýšených o 1 % z ceny dosažené vydražením přesahující 10 000 000 Kč.

Výše odměny exekutora za provedení dražby se vždy sjednává individuálně, dohodou s navrhovatelem dražby ve smlouvě o provedení dražby. Pro získání podobnějších informací o cenách za provedení dražby nás proto kontaktujte.