SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Zuzana KomínkováÚřední deska - sdělení

Spis Adresát Dokument
114 EX 1498/10-140 Svozílková Lenka,Karlov 4473/4,Prostějov,796 01,Prostějov,Česká republika Příkaz k úhradě nákladů exekuce
114 EX 156/12-100 Walker Robert,Husova 165/5,Brno,602 00,Brno-město,Česká republika Usnesení o zastavení exekuce
114 EX 352/18-35 Kratochvíl Tomáš,Krumvíř č.p. 184,Krumvíř,691 73,Břeclav,Česká republika Výzva, Návrh, Exe. titul
114 EX 352/18-34 Kratochvílová Irena,Horní Bojanovice č.p. 96,Horní Bojanovice,693 01,Břeclav,Česká republika Vyrozumění o provedení soupisu
114 EX 828/08-155 Kolejka David,Nížkovice č.p. 39,Nížkovice,684 01,Vyškov,Česká republika Dražeb. vyhl. prodej nemovitosti
114 EX 381/17-63 Mertlík Michael,Bratrská 709/34,Přerov,750 02,Přerov,Česká republika Příkaz k úhradě nákladů exekuce
114 EX 212/15-110 Vintr Lukáš,Nám. Míru 364/1,Šumperk,787 01,Šumperk,Česká republika EP jiná pohl.
114 EX 136/18-42 Nevěřil Mojmír,nám. T. G. Masaryka 130/14,Prostějov,796 01,Prostějov,Česká republika Příkaz k úhradě nákladů exekuce
114 EX 605/10-106 Valach Jiří,Chodská 2820/19 B,Brno,612 00,Brno-město,Česká republika Příkaz k úhradě nákladů exekuce
114 EX 929/13-110 Kupčík Ladislav,Moravské Prusy č.p. 40,Prusy-Boškůvky,682 01,Vyškov,Česká republika Výzva, Návrh, Exe. titul
114 EX 332/18-30 Svoboda Radek,Švermova 158/10,Vyškov,682 01,Vyškov,Česká republika Upozornění k vyrozumění o zaháje
114 EX 3/19-29 Tomšů Jiří,Sedlnice č.p. 109,Sedlnice,742 56,Nový Jičín,Česká republika Výzva, Návrh, Exe. titul
114 EX 293/18-44 Vaněk Jaromír,Minská 3023/56A,Brno,616 00,Brno-město,Česká republika Příkaz k úhradě nákladů exekuce
114 EX 612/14-240 Maník Martin,Bratislavská 584/86,Brno,602 00,Brno-město,Česká republika Výzva souhlas s návrhem
114 EX 1459/13-160 Gebauer Marek,Zahradní 1981/30,Bruntál,792 01,Bruntál,Česká republika Usnesení o zastavení exekuce