SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Zuzana KomínkováÚřední deska - ostatní dokumenty

Doc Datum Spisová značka Nemovitost
   13. listopadu 2019 114 EX 1152/08-245 Usnesení o příklepu
   13. listopadu 2019 114 EX 1281/07-251 Usnesení o příklepu